Найден Пелов

Найден е търговски директор на Брейн Сторм Консулт Груп. Владее немски и английски език. Има над 5 години опит в продажбите и внедряване на бизнес софтуер

Управление и сигурност на данните в облачните услуги.

28ми Февруари 2017 14:50-15:30 Зала Европа 2-3 Найден Пелов, Мариян Тодоров
  • Ниво на сигурност на данни в облачните услуги.
  • Нива на управление на данните.
  • Интегриране на софтуерни решения в облак услуги.
  • Back up, автоматизиран Бек Уп на данни от вграден софтуер в облак пространство.
  • Предимства