Лора Иванова

from Oracle

Лора Иванова, която е част от търговския екип на Оракъл България, има повече от 10 годишен опит в мултинационални компании от ИТ сектора. През последните години последователно се е занимавала с развитието на партньорите на Майкрософт България и е заемала търговска позиция в Хюлет-Пакард България. Завършила е Софийски университет и има специлизации в сферата на продажбите и маркетинга.

Talks:

Oracle Cloud Story