Лора Иванова

Лора Иванова, която е част от търговския екип на Оракъл България, има повече от 10 годишен опит в мултинационални компании от ИТ сектора. През последните години последователно се е занимавала с развитието на партньорите на Майкрософт България и е заемала търговска позиция в Хюлет-Пакард България. Завършила е Софийски университет и има специлизации в сферата на продажбите и маркетинга.

Oracle Cloud Story

28ми Февруари 2017 16:10-16:30 Зала Европа 2-3