Димитър Димитров

Димитър Димитров е търговски мениджър на “И Ар Пи България” ООД (ERP.BG) и има ключово участие в десетки успешни продажби на системи от типа ERP (enterprise resource planning), BI (business intelligence) и CRM (customer relationship management). Димитър Димитров е сред водещите консултанти в областта на Sales&ERP в България с над 12 годишен опит.

Има магистратура по „Бизнес анализ и ERP решения“ от Висше училище по застраховане и финанси и по „Управление на индустрията“ от Университета за национално и световно стопанство. Бакалавърска степен по „Управление на индустрията“ от Университета за национално и световно стопанство.

Димитър Димитров е хоноруван преподавател във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), където води курс по “Системи за управление на ресурсите на предприятието (ERP)“ пред студентите от магистърската програма „Бизнес анализ и ERP решения“. През последните години многократно е гост-лектор в УНСС, ВУЗФ, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, ПУ „Паисий Хилендарски“, БСУ и семинари на ERP Academy по теми, свързани с продажбени умения и практики в сферата на CRM и ERP системите, практически примери и теоретични постановки.

Участвал е в международната научна конференция „Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия“ в гр. Свищов и редица други събития в тази област.

Научните му интереси обхващат развитието на бизнес софтуера и по-конкретно системите от клас ERP, CRM, BI, MRP и CRP, обединените комуникации, както и редица други бизнес софтуерни решения.

Post-ERP Era!

28ми Февруари 2017 17:20-18:00 Зала Европа 2-3

We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. In its scale, scope, and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will unfold, but one thing is clear: the response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders of the global polity, from the public and private sectors to academia and civil society. Klaus Schwab

Slides