Димитър Геров

Димитър Геров е завършил Софийски университет, специалност Информационни системи и след дипломна квалификация по Банково дело в УНСС. Професионален управител с повече от 20 години опит в управлението на компании основно в областта на информационните технологии. От 15 години е управител на софийския филиал на СТЕМО ООД – една от най-големите ИТ компании в България. Като такъв лично е участвал е в бордовете за управление на проекти за внедряването на различни по големина и сложност информационни системи както в държавната администрация, така и в различни частни компании. Притежава изключително богат опит при управлението на проекти за внедряване системи за управление на бизнеса, които му помага да осигури максимална възвращаемост от направените инвестиции. Сред осъществените проекти са ИС на АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА, ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, КАТ, МТИТС, Системите за управление на бизнеса на АСАРЕЛ МЕДЕТ, ДРИЙМС ТРАНС, УОЛТОПИЯ, БАЛЕВ ГРУП, АТЕ ПЛАСТ, ДЕВОРЕКС, ХЕРТИ, ПЕТРОЛ и много други.

Използване на шаблони за най-добрите практики за управление на бизнеса, най-краткия път към успешния ERP проект

28ми Февруари 2017 09:40-10:20 Зала Европа 2-3