Георги Балтов

Инж. Георги Балтов е завършил Бакалавър Индустриален Мениджмънт, CSB college Германия, в момента Магистратура Международна търговия. Отговорен за продажбите в ЦСБ – Систем България: Изготвяне на процесни концепции както и контрол на внедряването на проекти.

Покрийте всички изисквания за управление на качеството и обратна проследимост в индустриалната промишленост

28ми Февруари 2017 16:40-17:20 Зала Европа 2-3