Георги Балтов

from CSB-System

Инж. Георги Балтов е завършил Бакалавър Индустриален Мениджмънт, CSB college Германия, в момента Магистратура Международна търговия. Отговорен за продажбите в ЦСБ – Систем България: Изготвяне на процесни концепции както и контрол на внедряването на проекти.

Talks:

Покрийте всички изисквания за управление на качеството и обратна проследимост в индустриалната промишленост