Анастас Шопов

Анастас Шопов е Мениджър Бизнес консултиране в Тим ВИЖЪН България, както и лектор по CRM системи в първата в България магистърска програма „Бизнес анализ и ERP решения“, реализирана съвместно от ВУЗФ и ERP Academy.

Анастас има над 12 години опит като консултант при внедряване на цялостни ERP, CRM и BI решения за клиенти от различни области на бизнеса в България и чужбина. Познава детайлно множество системи, включително Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM, LS Retail, Power BI, Targit, Jet Reports и EnterpriseOne. Основният му фокус е добавяне на стойност за клиента чрез използване на най-добрите световни практики в маркетинга, продажбите и управлението на проекти, както и адаптирането на решението спрямо специфичните бизнес особености и цели на проекта.

Анастас има магистърска степен по Финансов мениджмънт и е LS Retail и Microsoft Certified Professional.

Роля на ERP системите в дигиталната трансформация на бизнеса

28ми Февруари 2017 11:50-12:30 Зала Европа 2-3

В съвременния свят, подвластен все по-силно на цифровите технологии, ERP софтуера излиза от рамките на възприетите схващания за него като система за планиране на ресурсите, за да се превърне в „дигиталното“ сърце на компанията. Невронен център, който събира, съхранява и обработва информацията, постъпваща от многобройни вътрешни и външни канали, за да се превърне тя в основа за интелигентно управление и функциониране на компанията, съответстващо на променящата се пазарна среда.

Презентация