ИТ мениджърите и експертите по информационни технологии формират най-голям дял от регистрираните за участие в Technology4Business към момента – общо 56%. ИТ шефовете са 37%, а колегите им от отделите – съответно 19%. След тях се нареждат финансовите и търговските директори с общо 30%,  като 2-те групи си поделят по равните 15%. Управителите на компании и директорите на предприятия са 10%, а 4% са регистрираните ръководители на други отдели, различни от финансовите и търговските.